participants

Centres de Barcelona

- Escola Àngels Garriga
- Escola Carmel
- Escola Font d'en Fargues
- Escola Oriol Martorell
- Escola Pere Vila

Centres de Quito
- Escuela 11 de
- Escuela Kinde
- Escuela Teresa...